Nieuws

Algemene ledenvergadering vrijdag 25 november a.s. 21:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststellen notulen ledenvergadering 29 april 2022
 4. Jaarverslag seizoen 2021/2022
 5. Financieel jaarverslag 2021/2022
  • Contributieverhoging
  • Vaststellen begroting seizoen 2022/2023
 6. Verslag kascommissie Hotse en Wiemer Dekker
 7. Bestuurszaken
  • Lid van verdienste
  • Introductie ‘De Twaalfde Man’
  • Introductie nieuwe shirts en aanschaf wedstrijdtenues
  • Vacature technische zaken
 8. Update jubileumcommissie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Download hier de notulen van de ledenvergadering van 29 qpril 2022.

Namens het bestuur,
Linda Dijkstra
Secretaris

keyboard_arrow_up