Fotoarchief

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Fotoarchief

Paul Goerres, Kees Heida, Piet Goerres, Waling Piersma, Burgemeester Anker. Om tafel: staand Kerst Veenstra, Hendrik Hemminga, Jan Hotzes Kleefstra, Hennie Nieuwland, Dirk Rodenburg en Siemen Nieuwland

Abe Klaas Vleeshouwer, Uiltje Geert de Jong, Teake Adamse, Hendrik Hemminga, Jan Hotzes Kleefstra, Hylke van der Molen aan het woord, Kees Heida, Piet Goerres, Burgemeester Anker, onbekend, Waling Piersma en Jelle Veltman

Namle Waringa aan het woord, Paul Goerres, Kees Heida, Piet Goerres, Burgemeester Anker, Teake Adamse, Uiltje Geert de Jong en Abe Klaas Vleeshouwer, onbekend, onbekend en Piet Zwerver

Boven: Piet van der Feer, Paul Goerres, Broer Piersma, Dirk Rodenburg, onbekend, Jan Nieuwland, scheidsrechter Rinse Mulder en Roel Castelein. Onder: Meine Poppes, Fokke Eijzenga, Germ Voolstra, onbekend en Kerst Veenstra

Boven: Piet van der Feer, onbekend, Hennie Nieuwland, Jan Watzema, Bauke Bosma, Jan Brandsma en Atty Veenstra. Onder: Roel Wuite, Jan Kuipers, Jan Heida, Yme Rodenburg en Jappie Nieuwland

Boven: Jan Visser, Wietse Huisman Wzn, Foppe de Haan, Siete Veenstra, Johannes Nijdam, Hein Akkerman en Halbe van der Wal. Onder: Jacquelien Breeuwsma, Amarins van der Heide, Sierou van der Heide, Harke Hartmans en August Faber

B-junioren: Boven: Jan Visser, Jacob van der Werf, Foppe de Haan, Johannes Watzema, Chris Wagenaar, Maarten van der Heide, Jeen de Leeuw, Dennis van Marrum en Siete Veenstra. Onder: René Hiemstra, Bouke Paul Kleefstra, Gysbert van der Heide, Marten Huisman, Ate Bergsma en Nico Veld

C:junioren. Boven: Erwin Oosterbaan, Hein Akkerman, Jolle van der Krieke, Foppe de Haan, Arjen Watzema, Ate de Jong, Hendrik Brandinga, Sander Postma en Wietse Huisman Wzn. Onder: Anno Huisman, Erik Westerhoven, Jarno Troost, Margje de Vries en Jelmer de Jong

D-pupillen: Boven: Dick Westerhoven, Anno Huisman, Martijn Haspels, Jolle van der Krieke, Foppe de Haan, Margje de Vries, Jasper Boerhof, Suzanne van Roeden, Sandra Hobma en Amarins van der Heide. Onder: Jacob Nijholt, Arnold Oosterbaan, Daan Breeuwsma, Jarno Troost, Erik Westerhoven, Arjen Watzema, Tjitske Beimin en Tammy Vink

E.pupillen: Boven: Jacquelien Breeuwsma, Foppe de Haan, Halbe van der Wal en Johannes Nijdam. Midden: Dick Kalsbeek, Jan Hendrik van der Wal, Arnold Hobma en Rene Land. Onder: Klaas Hartmans, Pien Breeuwsma en Jesse Haspels

F.pupillen: Boven: August Faber, Dennis Rodenburg, Foppe de Haan, Jan Gerben Fokkema en Harke Hartmans. Onder: Johannes van der Wal, Jacob Bles, René van Kalsbeek, Wynand van der Heide, René Spinder, Robin Faber en Marius van der Horst

Kabouters: Jan Arend Ypenga, Dennis Faber, Foppe de Haan, Ronnie Poepjes, Thomas Bles, Sierou van der Heide en Stefan Oosterbaan

Frank van Warmerdam, Ronald van Warmerdam, Harm Oosterbaan, Catharina Bethlehem, Johan Tijsma, Jan Nijdam, Sietse Bergsma, Baukje, Anne Nijdam, Sietze Akkerman, Jan van der Woude, August Faber en Johannes Poepjes

Catharina Bethlehem, Johan Tijsma, Jan Nijdam, Annie Blaauw, Baukje, Anne Nijdam, Sietze Akkerman, Jan van der Woude, Henrico Veerman, August Faber, Johannes Poepjes en Bea Rijks

Frank van Warmerdam, Ronald van Warmerdam, Harm Oosterbaan, Catharina Bethlehem, Johan Tijsma, Jan Nijdam, Sietse Bergsma, Baukje, Anne Nijdam, Sietze Akkerman, Jan van der Woude, Henrico Veerman, August Faber, Johannes Poepjes en Bea Rijks

Bea Rijks, Marjanke Hofstra, Siemen Willem Smink,Cees Reitsma, Jan van der Berg, Marie Sinnema, Trynke van der Berg, Anet Braam, Frank van Warmerdam, Ronald van Warmerdam, Harm Oosterbaan en Catharina Bethlehem

Bea Rijks, Marjanke Hofstra, Siemen Willem Smink, Sybrand Oosterbaan, Cees Reitsma, Jan van der Berg, Marie Sinnema, Trynke van der Berg, Anet Braam en Frank van Warmerdam

Boven: Honkie de Jong, Hans Poepjes, Geert de Vries, Anne Haayes, Ate van der Laan, Pieter de Meer, Douwe Venema, Thomas Voolstra, Jan van der Veen, Willem van Kalsbeek, Anno Bergsma en Lykle Poepjes, Midden: Albert Nijholt, Douwe van der Laan en Rimmert Eijzenga. Onder: Piet Tijsma, Joris Quarre, Jan Meester, Cor de Boer, Jan van der Berg, Harm Oosterbaan en Wieb Zanberg. Achter omheining Freerk Kalsbeek

Boven: Hans Poepjes, Honkie de Jong, Rimmert Eijzenga, Ate van der Laan, Anne Haayes, Pieter de Meer, Anno Bergsma en Jan van der Veen. Onder: Jan Meester, Albert Nijholt, Douwe Venema en Jan van der Berg.

Boven: Piet Tijsma, Wieb Zandberg, Thomas Voolstra, Harm Oosterbaan, Douwe van der Laan, Lykle Poepjes en Jan van der Veen. Onder: Geert de Vries, Cor de Boer, Joris Quarré en Willem van Kalsbeek.

Boven: Bouke Stremler, Hendrik van der Duim, Marten Meester, Henk Bloemsma, Pieter de Leeuw, Roel Wuite, Henk de Jong, Eise Bosma, Piet Goerres, Jan Brandsma, Broer Piersma en Roel Castelein. Onder: Arend Heida, Fokke Eysinga, Hein Piersma, Wiebren Huisman, Kobus Wagenaar, Jelle Postma, Albert Nijholt, Oene Heida, Jan Kleefstra, Jan de Vries en Kerst Veenstra. Liggend: Jan Heida

Boven: Jelle Postma, Wigle Schriemer, Pieter de Leeuw, Hein Piersma, Broer Piersma, Jelke Bethlehem, en Kobus Wagenaar. Onder: Jan Jeeninga, Hein Akkerman, Cor Alderts en Pieter de Leeuw

Boven: Douwe Visser, Roel Wuite, Roel Castelein, Hendrik Nieuwland, Kees Wiersma, Wiebe Krist, Durk Wagenaar en Hennie Nieuwland. Onder: Jan Veltman, Sipke Watzema, Berend Smits, Arend Heida en Oene Heida

Boven: Jan Adamse, Pieter de Leeuw, Piet Goerres, Jelle Postma, Pieter de Leeuw en Jan Heida.Onder: Jolle van Kalsbeek, Jan Jeeninga, Kobus Wagenaar, Jelke Bethlehem, Cor Alderts en Simon Visser.

Boven: Ate Jeeninga, Durk Wagenaar, Hendrik Nieuwland, Douwe Visser, Roel Wuite en Jan Heida. Onder: Sipke Watzema, Oene Heida, Jan Hendrik de Vries, Roel Castelein en Jan Veltman. Liggend: Arend Heida

Boven: Jan Roel Nieuwland, Kobus Wagenaar, Bouke Stremler, Pieter de Leeuw, Ate Wolter Jeeninga, Hotze de Roos, Jelle Postma en Pieter de Leeuw. Onder: Jan Jeeninga, Jan Adamse, Jelke Bethlehem, Simon Visser en Arie Castelein

Boven: Jan Roel Nieuwland, Roel Castelein, Hendrik Nieuwland, Durk Wagenaar, Kees Wiersma en Harm Wagenaar. Onder: Arend Heida, Piet Rodenburg, Jan Hendrik de Vries, Sipke Watzema, Jan Kalsbeek en Oene Heida

Boven: Teake Kramer, Pieter de Leeuw, Piet Rodenburg, Piet Goerres, Jan Adamse, Simon Knol, Hotze de Roos en Pieter de Leeuw. Onder: Atze Stoker, Kobus Wagenaar, Jan Jeeninga, Jelle Postma en Cor Alderts

Boven: Durk Wagenaar, Harm Wagenaar, Douwe Visser, Simon Visser, Roel Castelein, Berend Smits en Jan Dijkstra. Onder: Albert Nijholt, Lammert Gorter, Hendrik Nieuwland, Sipke Watzema en Jan Kalsbeek

Boven: Roel Wuite, Durk Wagenaar, Berend Smits,Jan Dijkstra, Arie Castelein, Kees Wiersma en Hendrik Nieuwland. Onder: Jan Kalsbeek, Ate Kalsbeek, Simon Visser, Sipke Watzema en Douwe Visser

Boven: Hotze de Roos, Kobus Wagenaar, Jan Adamse, Wouter de Vries, Pieter de Leeuw en Jelle Postma. Onder: Simon Knol, Jan Hendrik de Vries, Piet Goerres, Piet Rodenburg en Teake Kramer

Boven: Ate Wolter Jeeninga, Simon Visser, Sipke Watzema, Hendrik Nieuwland, Simon Knol, Roel Wuite en Kees Wiersma. Onder: Gerard Visser, Ate Jeeninga, Piet Goerres, Kobus Wagenaar, Hennie Nieuwland en Harm Wagenaar

Boven: Jan Adamse, Jan Kalsbeek, Wouter de Vries, Berend Smits, Hotze de Roos en Roel Castelein. Onder: Jan Jeeninga, Jan Hendrik de Vries, Wigle Schriemer, Teake Kramer en Douwe Visser

Boven: Jaap de Bood, Simon Knol, Jan Schuurmans, Jelle Postma, Douwe Visser en Teake Kramer. Onder: Kobus Wagenaar, Ate Jeeninga, Simon Visser, Jan Kalsbeek, Jan Adamse en Jan Jeeninga

Boven: Hendrik Nieuwland, Haaije van der Heide, Wouter de Vries, Sipke Watzema, Lieuwe Buwalda, Ate Kalsbeek, Jan Huybers en Durk Wagenaar. Onder: Berend Smits, Roel Wuite en Wigle Schriemer

Boven: Sipke Watzema, Durk Wagenaar, Cor Alderts, Jelle Postma, Jan Adamse, Simon Visser, Jan Schuurmans, Pieter de Leeuw en Jaap de Bood. Onder: Kobus Wagenaar, Piet Rodenburg, Jan Jeeninga en Hendrik Nieuwland

Boven: Dictus Benedictus, Douwe Visser, Jan Huybers, Wouter de Vries, Hendrik Nieuwland en Jaap de Bood. Onder: Ate Jeeninga, Jelke Bethlehem, Piet Goerres, Roel Wuite, Jan Kalsbeek en Lieuwe Buwalda

Boven: Simon Knol, Berend Smits, Jan Adamse, Teake Kramer, Sipke Watzema en Jan Schuurmans. Onder: Jelle Postma, Piet Rodenburg, Jan de Jong, Kobus Wagenaar en Jan Jeeninga

Boven: Durk Wagenaar, Fred van Lith, Jan Huybers, Dictus Benedictus, Hendrik Nieuwland en Haaije van der Heide. Onder: Jelke Bethlehem, Jan Kalsbeek, Piet Goerres, Douwe Visser en Roel Wuite

Onbekend, Johan Fokkema, Haaije van der Heide, Jelle Jacob de Vries, Siete Veenstra, Joukje Dijkstra, Harke Hartmans, Janny van der Heide, Titie Braam, Fedde Spoelstra, Lieuwe Wester, Bouke Haspels, Griet Nijholt, Hein Akkerman, Tinus van der Meulen, Yvonne Berensen. Jan Nijdam, Cees Troost, Tjitske Akkerman, Froukje Hartmans en Jannie Jager

Cees Troost, Tjitske Akkerman, Froukje Hartmans, Jannie Jager, Siete Veenstra, Tinus van der Meulen, Haaye van der Heide, Yvonne Berensen, Jan Nijdam, onbekend en Bouke Haspels

Onbekend, Marjan Scholte, Martsje Veenstra, Jikke van der Woude, Ellen Bangma, Rixt Proot, Carolien Slisser, Auke Bangma, Jasper Slisser, Piet van der Vlugt, Jan Visser en Frans Goerres

Jan Hendrik van der Wal, Anno Huisman, Ophir Ashur, Dennis Faber, onbekend, Arjen van der Bij, Arnold Hobma, Johannes van der Wal, Tim Tjoelker, Stefan Oosterbaan, Klaas Hartmans, Marius van der Horst en Aalsen Bergsma

Bouke Haspels, Griet Nijholt, Hein Akkerman, Jan van der Vlugt, Amarins van der Heide, Frans Goerres, Sybrand Oosterbaan, onbekend, onbekend, Piet van der Vlugt, Auke Bangma, Jacob Slisser, Carolien Slisser, Rixt Proot, Ellen Bangma, Martsje Veenstra, Marjan Scholte, Jan Nijdam en Yvonne Berensen

E-pupillen op huwelijk Richtje Wiersma en Jan de Jong. v.l.n.r.: Jan Visser, Hilbrand Bouma, Dirk Rodenburg, Janco Voolstra, René Kooistra, Henk van der Meulen, Richard Eijzenga, Feitze de Vries, Johan Tijsma, Jehan Bouma, Frank van Warmerdam, Erik Zwaagstra, Frans Goerres, Erik Oord, Wilfred Veltman en Tamme Tigchelaar. Op de rug gezien: Jan de Jong. Jongetje aan tafel onbekend.

E-pupillen op huwelijk Richtje Wiersma en Jan de Jong. Boven: Wilfred Veltman, Hilbrand Bouma, Jehan Bouma, Tamme Tigchelaar, Johan Tijsma, Feitze de Vries, Erik Zwaagstra, Frans Goerres en Erik Oord. Midden: Richard Eijzenga en René Kooistra. Onder: Jan Visser, Frank van Warmerdam, Janco Voolstra, Dirk Rodenburg en Henk van der Meulen

Huwelijk Piet van der Feer en Helena Groenewege. Linker rij van onder naar boven: Wiebie Hoekstra, Steven van Zinderen, Geert Knol, Hein Akkerman, Ate Jeeninga, Simon Knol, Hotze de Roos, Dicky Thalen, Pieter Hulzinga en Eize Bosma. Rechter rij van onder naar boven: Wigle Schriemer, Sipke Kleefstra, Durk Wagenaar, Henkie Smink, Oene Schriemer, Dictus Benedictus en Sjoerd Wagenaar

Team Apollo 1: Boven: Harke Hartmans, Hendrik Nieuwland, Uilke Nijholt en Anne Jan Hoekstra. Onder: Honkie de Jong, Bertus Meester en Tinus van der Meulen. Links: Johan Tijsma en Harm Oosterbaan

Jan de Boer, Djurre van der Woude, Johannes Nijdam, onbekend, Henk van der Meulen, Udo Dijkstra, Jan van der Woude, Durk Valk, Pieter Poepjes en Jentje Kirkenier

Meint Hofstra, Lieuwe Wester, Martin Meester, Auke Bangma, Jasper Slisser en onder Sjirk de Vries

o.a.: Haiko van Dijk, Griet van der Velde, Douwe de Boer, UIlke Nijholt, Jan Meester, Sietze Akkerman, Cor Brouwer, Marten Zijlstra, Wander Veenstra, Haaije van der Heide, Jentje Kirkenier, Cristine Ykema en Pim van der Torre

o.a.: Hendrik Nieuwland, Wietse Rodenburg, Douwe de Boer, Sybrand Oosterbaan, Yntse Blaauw, Frank van Warmerdam, Annie Blaauw, Harm Oosterbaan, Rikus Brouwer, Siet Veenstra, Henrico Veerman, Elly Blaauw, Pim van der Torre en Meine Veld

o.a.: Johannes Brouwer, Wiebe de Roos, Jeltje de Roos, Haiko van Dijk, Alie van Dijk, Johan Tijsma, Catharina Bethlehem, Jan Nijdam, Joukje Dijkstra, Uilke Nijholt, Tonnie Rijskamp, Haaije van der Heide, Froukje Hartmans, Lutske de Roos, Bouwe van der Wal, en Pim van der Torre

Spreker: Jan Nijdam, aan de bar: Arie Postma, Aukje Blaauw, Jolle van der Krieke, Erwin Oosterbaan, onbekend, Hindrik de Jong, Jasper Boerhof, Maaike Nijdam en rest onbekend

Eelke Lok, Lykle Kees Poepjes, Jan Kroes, Piet Jelsma, Kees Jelsma, Jan van der Woude, Douwe Oosterbaan, Hans Horstman, Anneke Goerres, Frank van Warmerdam, Frans Goerres en Kees van der Velde

Frank van Warmerdam, Maaike Nijdam, Jan Nijdam, Frans Goerres, Jan Kroes, Jan Adamse, Jan Kooi. Voorgrond: Jan Nieuwland, Hans Horstman, Douwe Oosterbaan en Jan Teunissen

Piet Jelsma en Jan Kroes. Verder o.a.: Broer Veldstra, Tsjits de Jong, Jikke Haven, Hein Piersma met pet, Geert de Vries, Johannes van der Sluis, Tjibbe Meester, Henk de Jong en Rikus Brouwer

Boven: Wander Veenstra, Jentje Kirkenier, Minne Modderman, Pieter Poepjes, Mollo Eijer, Jelle teunissen, Siemen Willem Smink, Piet Boskma, Ronald van Warmerdam, Siete Veenstra, Wietse Huisman Szn, Johan Akkerman, Sietze Akkeman, Gerard Brinkman, Cees Reitsma, Johan Tijsma, Bonne de Vries en Reinder Dolstra. Onder: August Faber, Watze Bilstra, Cor Elzinga, Dirk Visser, Henrico Veerman, Douwe Hein Akkerman, onbekend, Wietse Huisman Wzn, Gert Jan Verbeek, Sybrand Oosterbaan en Johan Wardenier

Jurjen de Jong, Albert Nijholt, Henriëtte de Vries, Dennis Faber, Titie Faber, Robin Faber, August Faber, Bonne de Vries, Harm Oosterbaan, Pieter Poepjes, Joukje Dijkstra, Betty Hobma, Wander Veenstra en Siebe Hielke van Zinderen

Onbekend, Anne van der Meulen, onbekend, Broer Veldstra, Wander Veenstra, Germ Voolstra, Jan van der Berg, Harm Wagenaar, Durk Wagenaar, Bonne de Vries en Ria de Vries

Henk Vink, Jan Visser, Frank van Warmerdam, Tamme Tigchelaar, Frans Goerres, Kor Mulder, Anet Braam, Jan Bethlehem, Haaije van der Heide, Jan Brouwer en Rikus Brouwer