Privacystatement

Geüpdatet 26 april 2023

Privacy Statement

v.v. Oldeboorn, gevestigd aan Súdkant 2, 8495 KN Aldeboarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Doelen van de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking (zoals wedstrijdverslagen in het clubblad en bijvoorbeeld het barrooster), verkoop van een artikel in onze webshop, het uitnodigen voor overeenkomsten en/of salariëring. Deze verwerkingen zijn nodig om jou lid te laten zijn of om je van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vanwege bovenstaande doelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeninggegevens, nationaliteit en een profielfoto. Van leden boven de 16 jaar vragen wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Hierbij hebben we het BSN niet nodig. Deze mag je wegstrepen (op 2 plaatsen). Het inschrijfformulier laat zien welke informatie wij verwerken van leden. Je vindt dit formulier via deze link: Aanmeldformulier – v.v. Oldeboorn.

We hebben ook te maken met persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Wanneer iemand onder de 16 jaar lid wordt, hebben we toestemming van de ouders/verzorgers nodig om deze persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij vragen ook toestemming van de ouders/verzorgers voor het maken en plaatsen van foto’s voor op de website.

Wij verwerken uw naam, adres en bankrekening gegevens als u iets via onze webshop bestelt. Dit hebben wij nodig om uw order op de juiste manier te verwerken.

Met wie we persoonsgegevens delen

Voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst moeten wij jouw persoonsgegevens delen met derden, zoals de KNVB en Sportlink. Wanneer je wilt weten hoe deze partijen omgaan met jouw gegevens, kun je de privacystatements van deze partijen raadplegen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang je lid bent van onze club, contact hebt met onze club of vrijwilligerswerk doet voor onze club. Twee jaar na opzegging of na het laatste contactmoment verwijderen wij je gegevens. In sommige gevallen hebben we te maken met de fiscale bewaarplicht en in dat geval moeten we de gegevens tot 7 jaar na opzegging of na het laatste contactmoment bewaren.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

v.v. Oldeboorn neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Hiervoor worden passende maatregelen genomen. Wij willen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegengaan. Wanneer jij denkt dat wij jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd hebben of wanneer je een signaal ziet van misbruik, kun je contact met ons opnemen via privacy@vvoldeboorn.nl.

De rechten die je hebt

Inzien of meenemen

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en of je deze mag inzien. In bepaalde gevallen kun je je persoonsgegevens opvragen en meenemen. Dit geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt gegeven.

Wijzigen of wissen

Wanneer je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerken of je vindt het niet nodig dat bepaalde gegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen indienen. Je kunt ook vragen het gebruik van de gegevens te beperken.

Bezwaar indienen

Je kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens of tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of profiling.

Je kunt een beroep doen op je rechten via privacy@vvoldeboorn.nl. Wij kunnen een dergelijk verzoek alleen in behandeling nemen als je bij je verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs meestuurt. Om identiteitsfraude te voorkomen, vragen wij om het BSN-nummer (op 2 plaatsen) en de foto door te krassen. Je kunt hiervoor ook de app van de Rijksoverheid gebruiken. In sommige gevallen mogen wij uw verzoek weigeren. Je ontvangt van ons zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, een reactie.

Als je een klacht hebt over hoe de club omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je de mogelijkheid om deze in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via deze link.

Gebruik van camera’s

Ons sportterrein wordt beveiligd met behulp van een videocamera. De beelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Het kan zijn dat beelden een lange tijd bewaard blijven als er sprake is van een incident, waarvan wij aangifte moeten doen, zoals bijvoorbeeld schade en diefstal.

Wijzigingen

De voetbalvereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van de privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden je daarom aan de verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we er alles aan doen om je zo goed mogelijk te informeren, bijvoorbeeld per e-mail of door een mededeling op de website.

Cookiestatement

Op de website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie over de cookies vind je in de cookie-banner.

keyboard_arrow_up