Lidmaatschap

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Lidmaatschap

De vastgestelde contributie per verenigingsjaar

Senioren €175,-
35+, vrouwen en niet spelend €55,-
JO18 & JO19 €120,-
JO16 & JO17 €110,-
JO14 & JO15 €95,-
JO12 & JO13 €90,-
JO10 & JO11 €85,-
JO8 & JO9 €80,-
JO7 €40,-

De administratie van de vereniging is geautomatiseerd. Dit houdt onder meer in dat de betaling van de contributie door middel van automatische betaling plaats vindt. Voor niet-automatische betalers wordt een toeslag van €2,- in rekening gebracht.

In de contributie is o.a. inbegrepen

  • collectieve ongevallenverzekering via de KNVB
  • het clubblad “de Zwart Witten”
  • de bondscontributie

Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van het opvolgende jaar. Niet opzeggen voor 1 juli (uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester) betekent automatisch lid voor het volgend seizoen. Bij tussentijds opzeggen is in beginsel het hele seizoen contributie verschuldigd. Adreswijzingen schriftelijk doorgeven aan de penningmeester/secretaris.