Nieuws

Ledenvergadering en contributie

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal op 30 april plaatsvinden. Dit is de uiterste datum waarop we de ledenvergadering mogen houden. Hoe dit er verder uit gaat zien hangt van de maatregelen af. We hopen dat we dit in fysieke aanwezigheid kunnen doen met de leden, maar de kans is groot dat dit niet gaat lukken. Er zal dan een online ledenvergadering plaatsvinden. We houden jullie hierover op de hoogte.

Contributie

In maart staat het innen van de halfjaarlijkse contributie op de agenda. Na overleg en op advies van de KNVB en de overheid, hebben wij besloten deze gewoon plaats te laten vinden. Ook voor niet spelende leden en donateurs. We zijn ons er terdege van bewust dat wij hier, in deze voor iedereen hele lastige en onzekere tijden, een beroep doen op jullie clubgevoel en solidariteit.

Betalen ledencontributie advies vanuit de KNVB

Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Eerder riep ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen. Voel je dan ook gesteund door de KNVB en de overheid wanneer jij de contributie voor dit seizoen int bij jouw leden. Wijs je leden er in deze tijd op dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan en we een beroep doen op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club zodat ook zij – zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de velden en in de zalen.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande alsnog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij het natuurlijk graag. In dat geval graag contact opnemen met Tim Tjoelker via: tim@vvoldeboorn.nl of Arnold Oosterbaan via: arnold@vvoldeboorn.nl.