Nieuws

Jubileumfeest van de 100-jarige voetbalvereniging “Oldeboorn”

Na twee jaar voorbereiding en ruime aandacht van diverse regionale media was het dan eindelijk zover. Op 15 april 2023 bestond v.v. Oldeboorn precies 100 jaar en kon het jubileumfeest worden gevierd.

Het jubileumprogramma bood iedereen wat wils. In de ochtend konden de jeugdleden zich uitleven in een door “Mister Heerenveen”, maar inmiddels al jaren woonachtig in ons dorp, Maarten de Jong georganiseerde voetbalclinic. Alle jeugdspelers rouleerden met volle overgave in een gevarieerd voetbalcircuit en werden na afloop daarvan beloond met een mooi certificaat en een prachtige, met het clublogo versierde, bidon. Na een heerlijke snack in de feesttent gingen ze allemaal tevreden naar huis.

In de vroege middag arriveerden de eerste enthousiaste bezoekers van de receptie al. Nadat de bijna vierhonderd reünisten hun plaats hadden gevonden in de feesttent kon het officiële programma beginnen.

Dagvoorzitter August de Jong heette eenieder welkom en vroeg de aanwezigen een ogenblik stilte in acht te nemen in verband met het overlijden van Klaas Brandsma, echtgenoot van vrijwilligster Anneke en vader van Tjitze, Jentsje en Thomas, alle drie spelend lid bij de club. Clubvoorzitter Jelle Jacob de Vries gaf daarna een korte presentatie over het heden en verleden van de club. Hierna voerde de heer Hoen namens de KNVB het woord en reikte aan Wieger Huisman de zilveren waarderingsspeld uit voor zijn bijna 40 jaar tomeloze vrijwilligersinzet bij v.v. Oldeboorn. De club zelf werd door de voetbalbond beloond met een nieuwe bondsvlag “100 jaar KNVB” en een prachtige bokaal. Hierna presenteerden Bonne de Vries en Harm Oosterbaan het, ter gelegenheid van dit jubileum uitgebrachte, jubileumboek “100 jaar Zwart op Wit”, waarna het eerste exemplaar hiervan werd uitgereikt aan de zoon en dochter van wijlen Eise Bosma, de eerste en enige profvoetballer (Heerenveen en Cambuur) die v.v. Oldeboorn heeft voortgebracht. Na een dankwoord van zijn zoon Bauke was het de beurt aan burgemeester van der Zwan die, namens Zijne Majesteit de Koning, de koninklijke erepenning met de bijbehorende oorkonde aan de voorzitter uitreikte. Het mag het hoogtepunt van de dag worden genoemd. Oud-lid Siemen Knol sloot af met een anekdote uit zijn bestuursperiode in de jaren zeventig.

Hierna was er eindelijk tijd voor de leden en oud-leden en hun families om met elkaar zwart witte herinneringen op te halen. Na een prima verzorgd buffet door cateraar “By Marius” werd de tent klaar gemaakt voor het avondprogramma met muziek dj Erik en de Drachtster coverband “Challenger”. Het bleef nog tot de kleine uurtjes druk in de tent, op de dansvloer en aan de tap van Jan Nijboer. De organisatie kon na afloop met trots en tevredenheid terugkijken op deze voor v.v. Oldeboorn historische prachtige feestdag. Hulde aan het bestuur, de jubileumcommissie en de vrijwilligers voor de perfect georganiseerde festiviteiten op deze onvergetelijke jubileumdag!

Namens de jubileumcommissie,
Bonne de Vries

Nieuws

keyboard_arrow_up