Nieuws

In memoriam: Hein Akkerman

Hein Akkerman (1944-2024)

Op zaterdag 6 april jl. is ons gewaardeerd lid Hein Akkerman na een kort ziekbed overleden. Hein was een fervent sportliefhebber en een echte verenigingsman die naast zijn inzet voor onze voetbalclub ook bestuurswerk deed voor andere dorpsverenigingen, waaronder Oranje Nationaal.

Voor v.v. Oldeboorn debuteerde hij in 1961 in het eerste elftal en speelde 11 jaren in de zwart-witte hoofdmacht, waarvan lange tijd als aanvoerder. Hein was een sierlijke, technisch vaardige speler die sportiviteit hoog in het vaandel had. In 1964 werd hij met zijn teamgenoten Ate en Jan Jeeninga geselecteerd voor het FVB (Friese Voetbalbond) team.

Na zijn actieve spelersloopbaan heeft hij zich in vele vrijwilligersfuncties verdienstelijk gemaakt voor onze club. Zo was hij o.a. jeugdtrainer/leider, verslaggever voor het clubblad en bestuurslid. Na eerst vice voorzitter te zijn geweest nam hij in 2004 de voorzittershamer ter hand. Als voorzitter maakte hij zich ook sterk voor het damesvoetbal waarin dochter Nynke een toonaangevende rol speelde en leidde hij de club tijdens het 85-jarig bestaan in 2008. Hein had door zijn jarenlange ervaring als gepassioneerd toneelspeler geen podiumvrees en liet bij officiële gelegenheden als voorzitter zien en vooral ook horen goed te kunnen speechen en nam daar dan ook uitgebreid de tijd voor.

Na vijf jaar trad hij terug als voorzitter nadat een groepje leden het bestuur met een ongevraagd advies de helpende hand meende toe te moeten steken. Deze motie van wantrouwen heeft Hein als een dolk in de rug ervaren en is een pijnlijke gebeurtenis geweest in zijn voetballeven.

Toch was dit voor hem geen reden om het Boarnster voetbalveld te mijden. Zijn clubliefde overwon alles. Altijd was hij samen met zijn Tjitske als trouwe supporter aanwezig bij de wedstrijden van het eerste elftal om zijn voetballende zonen Sietze, Douwe Hein en Tsjerk aan te moedigen. Een tijdlang zagen we Hein ook bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal als radioverslaggever van de lokale omroep Boarnster Stim in actie, compleet met koptelefoon.

Ook op het veld maakte Hein zich op latere leeftijd nog steeds verdienstelijk. Hij zorgde namelijk door het plaatsen van klemmen dat het voetbalveld “mollenvrij” bleef. In 2014 kreeg hij officiële waardering van de club en werd hem de beker voor lid van verdienste uitgereikt.

De laatste jaren genoot pake Hein weekends van zijn voetballende kleinzonen Gerben (eerste elftal) en Hein (jeugd) en zag hij pakesizzer Jorrit hier nog samen met diens vader Sietze in sc Boornbergum zo 1 spelen in de bekerwedstrijd tegen Oldeboorn 2. Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal haalde hij steevast in de pauze even een bakje koffie in de bestuurskamer, waar zijn smeuïge verhalen uit de oude tijd altijd een gretig gehoor vonden.

Voor het 100-jarig jubileumboek schreef Hein op ons verzoek een prachtig kort verhaal over een uitwedstrijd van het eerste elftal in Arum in de jaren 60, de “zogenaamde Arum-kwestie”. Hij was een beetje teleurgesteld dat het niet in het Fries mocht, maar ik zie nog de pretoogjes voor me toen hij bij mij thuis op bezoek de anekdote toelichtte.

Samen met Tjitske was hij een jaar geleden enthousiast aanwezig bij het jubileumfeest en genoten ze samen van de gesprekken met zijn oude team- en tijdgenoten. Na het plotselinge overlijden van zijn “Tjits” vorig jaar augustus ging het langzaam maar zeker bergafwaarts met Hein, zij was “zijn alles” geweest. Zijn gezondheid liet hem daarna steeds meer in de steek, totdat hij uiteindelijk vorige week in Drachten overleed. Hein mocht “slechts” 79 jaar worden.

Hein Akkerman heeft onmiskenbaar veel voor v.v. Oldeboorn betekend en de club gelukkig ook voor hem. Wij zullen zijn aanwezigheid missen op het voetbalveld en met dankbaarheid aan hem terugdenken.

Namens v.v. Oldeboorn,
Bonne de Vries

In beeld: Hein Akkerman

Nieuws

keyboard_arrow_up