Jubileum-2008-05.jpg

Jubileum-2008-05.jpg

Lammert Gorter, Iepie Gorter, Tetje Wuite, Roel Wuite, Romke van der Veen, Jenny Zwanenburg, Elly Jager, Hendrik Nieuwland, Liesbeth Poepjes, Sietse Jager, Jan Kalsbeek, Jan Nijdam, Evert Fokkema,Wiebe de Roos, Bettie van der Laan, Ate van der Laan, Johannes Brouwer, Pieter Hoekstra, Auke Bangma, Hans Nieuwenhuis, Jan Meester, Johannes Poepjes, Louw Visser, Henk Vink en Haaije van der Heide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Boven (1e elftal): Jelle Veltman, Roel Nieuwland, Bouke Bosma, Hennie Nieuwland, Geert Knol, Durk Ploegsma, Hendrik de Jong, Piet van der Feer, Marten Groen, Wiebe de With, Fokke Ploegsma, Rinse Mulder, Jeen de Roos, Roel Nieuwland en Waling Piersma. Midden (2e elftal): Jappie Nieuwland, Tsjerk Oosterhof, Jappie Bethlehem, Siemen Nieuwland, Fokke de Roos, Kees Heida, Oene Veltman, Hein Knol, Hielke Koldijk, Meine Poppes, Siebe de Vos en Theun Wiersma. Onder adspiranten: Jehannes de Wal, Siemon Dijkstra, Frits Nieuwland, Durk de Vries, Jan Nieuwland, Klaas Nieuwland, Siebe Bottema, Geert Lok, Geert Veltman, Mient Nieuwland, Pieter Nijdam, Wietze Oosterhof en Jappie Krist

Menu