Contributie 2e halfjaarlijkse termijn 2020/2021

Aankomende maandag 26 juli staat het innen van de 2e halfjaarlijkse contributie op de agenda van het seizoen 2020/21. Na overleg en op advies van de KNVB en de overheid, hebben wij besloten deze gewoon plaats te laten vinden. Ook voor niet spelende leden en donateurs. We zijn ons er terdege van bewust dat wij hier, in deze voor iedereen hele lastige en onzekere tijden, opnieuw een beroep doen op jullie clubgevoel en solidariteit.

Betalen ledencontributie advies vanuit de KNVB

Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Eerder riep ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen. Voel je dan ook gesteund door de KNVB en de overheid wanneer jij de contributie voor dit seizoen int bij jouw leden. Wijs je leden er in deze tijd op dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan en we een beroep doen op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club zodat ook zij – zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de velden en in de zalen.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande alsnog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij het natuurlijk graag. In dat geval graag contact opnemen met Tim Tjoelker via: tim@vvoldeboorn.nl of Arnold Oosterbaan via: arnold@vvoldeboorn.nl.